När hjärtat ändrar livets riktning

7575

HJÄRTINFARKT OMVÅRDNAD PROBLEM - Uppsatser.se

Könsskillnader i hjärtinfarkt. Män som är under 60 år löper tre gånger större risk att få en hjärtinfarkt än kvinnor i samma ålder. Kvinnor får vanligtvis hjärtinfarkt fem till tio år senare än män. Hjärtinfarkt är en traumatisk händelse, som ofta påverkar den drabbades välmående lång tid efter den akuta fasen. Att drabbas av en oförutsedd, livshotande händelse, som till exempel en hjärtinfarkt, kan leda till en krisreaktion. Enligt Cullberg (2000) består krisreaktionen av fyra faser, där chockfasen är den första fasen.

Hjärtinfarkt omvårdnad

  1. Undersköterskor fackförbund
  2. Möllevången gentrifiering
  3. Kortlasare privatperson
  4. Vind stockholm

Komplikationer. En komplikation som kan uppstå efter hjärtinfarkt är hjärtsvikt. Hjärtsvikt  Personer med diabetes drabbas i större utsträckning än andra av hjärtinfarkt, med Risken för att drabbas av en hjärtinfarkt ökar med stigande blodsocker. av D Erlinge · 2015 · Citerat av 3 — I Sverige lider 200 000 personer av kärlkramp, 30 000 vårdas för hjärtinfarkt och 12 000 för instabil angina varje år.

vårdpersonal möter patienter med avancerad hjärtsvikt som har behov av omvårdnad i livets slutskede. Då det är viktigt att omvårdnaden blir så bra som möjligt för den här patientgruppen har vi valt att sammanställa forskningsresultat för att belysa patienternas omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder i palliativt skede.

Fler söker vård för hjärtinfarkt efter informationsinsats - Medjobb

Som blivande sjuksköterskor har vi upplevt vikten av att kunna möta denna patientgrupp ute i vården. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng.

Hjärtinfarkt omvårdnad

Barometern

Hjärtinfarkt drabbar årligen ca 40000 personer i Sverige och betraktas som en folksjukdom. Hur hjärtinfarktpatienter uppfattar sitt insjuknande är föga undersökt, trots att patienters sjukdomsuppfattning anses ha stor betydelse för tillfrisknandet. Också äldre än 80 år som drabbas av hjärtinfarkt tjänar på blodfettssänkande behandling. En genomgång av knappt 15 000 svenska patienter visar att dödligheten nästan hade halverats om de hade fått… För att nå helhetssyn och en bättre kvalitet i vården runt hjärtsviktspatienten bör det finnas tillgång till vårdteam som kan omfattas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator och psykolog. Sjuksköterskans roll vid omvårdnad Den som drabbas av hjärtinfarkt kan komma att kräva omvårdnad. Den första timmen från att en person drabbats av hjärtinfarkt beskrivs som kritisk och kräver noggrann observation av patientens välmående och övervakningsutrustning vilket sjuksköterskan ansvarar för.

stressen (Olendorf, Jeryan & Boyden, 1999).Efter en hjärtinfarkt är en krisreaktion en vanlig följd efter det trauma som har inträffat. Samtalsterapi och krisbearbetning förebygger depressioner som annars är vanliga efter en hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2008).
Espresso house jobb 16 år

Hjärtinfarkt omvårdnad

Malmö högskola: Hälsa och Sam-hälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Det finns brister i kunskapen om hur patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt ser ut. Syftet är därför att undersöka patienters upplevelser av en hjärtinfarkt.

undersköterskor.
Founded by me avanza

Hjärtinfarkt omvårdnad skoaffär skärholmens centrum
bli frisk från feber snabbt
max hudiksvall öppetider
foi grindsjon
ronneholm folktandvarden
hemangiopericytom

Hjärtsvikt, omvårdnad fördjupning, Region Jönköpings län

Vidare forskning behövs kring vilken typ av information och stöd personer önskar. Nyckelord: Dagligt liv, hjärtinfarkt, KASAM, litteraturöversikt, omvårdnad, Ståhl, M & von Gertten, C. Omvårdnad vid hjärtsvikt. Sjuksköterskans kliniska kompetens – en systematisk litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 po-äng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2007. Prevalensen av patienter med hjärtsvikt ökar ständigt i både Sverige och andra länder.