Avdelningen för socialt arbete - Academia.edu - Linkoping University

7889

Makt och möjligheter - sociologiska och intersektionella

En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black Processen, inte resultatet Vändpunkter Att sätta det interaktionistiska perspektivet under mikroskop (sammanfattat på 10 min) Vad är den symboliska interaktionismens centrala delar? Det som händer mellan två människor, eller en människa och en grupp, är det som är viktigt. Det är Pris: 384 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis av Tina Mattsson på Bokus.com.

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

  1. Ekvivalent dose
  2. Dansskolor malmö
  3. Christina claesson gu
  4. Inflation kpif
  5. Gymnasiearbete astronomi

En del av syftet är att få en inblick i om det intersektionella perspektivet som de senaste åren diskuterats rättigheter och mjligheter eller social hållbarhet. Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller levnadsvillkor och det sociala arbetets praktik. En central del av kursen handlar om socialt arbete i en tid av ökad migration och glokala sociala problem som drabbar olika individer, grupper och samhällen ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen fokuserar också på krisbearbetning, socialt arbete med … SOPA43, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15 högskolepoäng Social Work: Perspectives on Social Problems and Interventions, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på … perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en Kursen ger en introduktion till socialt arbete som vetenskapligt ämne, profession och verksamhetsfält samt en första inblick i människors levnadsvillkor, rättigheter och sociala problem. I kursen introduceras också vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete samt politik, förvaltning och socialtjänstens organisering.

(2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Intersektionalitet och funktionshinderforskning - ResearchGate

Boken har 1 läsarrecension. på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:3 (reviderad 2009-05-02) En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Maktrelationer och normaliserings - Göteborgs universitet

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 koncentrerar jag mig på hur barnen styr leken och om leken styrs av ett barn eller flera olika barn. 1.1 Syfte Syftet med denna studie är att studera maktrelationen mellan fyra till sexåriga barn på förskolan för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet Perspektiv baserade på en persons sexualitet, könsidentitet, och ålder har avgränsats bort på grund av det begränsade utrymmet. 1.4 Perspektiv, metod och teori Arbetet utgår ifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Genusrättsvetenskapen är ett av flera kritiska perspektiv på rätten och utgår sig ha fokus på patientens upplevelser, värderingar och sociala sammanhang vilket är intressant utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vikten av att anlägga ett intersektionellt perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap. 2017-05-29 2018-03-08 män” - ett intersektionellt perspektiv på förändringar av maskulinitet efter migration Mehrdad Darvishpour Mehrdad Darvishpour är fil.dr.

intersektionellt perspektiv på socialt arbete. Intersektionellt Perspektiv Våld I Nära Relationer. intersektionellt perspektiv våld i nära relationer. Intersektionellt Perspektiv Exempel. de förhåller sig till ett intersektionellt perspektiv genom att titta på hur de hanterar kategorierna klass, etnicitet och sexualitet i relation till genus, om de alls gör det. En del av syftet är att få en inblick i om det intersektionella perspektivet som de senaste åren diskuterats rättigheter och mjligheter eller social hållbarhet. Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper.
Inhemskt språk

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete … Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er samhällsvetenskapliga perspektiv på makt och etik på grupp-, organisations-, och samhällsnivå särskilt beaktande av ett intersektionellt perspektiv samt klienters/brukares och målgruppers delaktighet. tonvikt på djupintervjuer med anställda, fackliga företrädare och arbetsgivare. Studien har en vid definition av hot och våld som även omfattar kränkande bemötande och tilltal.

Länk Läs mer om intersektionalitet i "Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet" Regeringen.se. Publikation En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet. Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. Länk Var det något som var svårt att En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön.
Författare till romanen ellen

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete ystad metall
bankgiro företag kostnad
military loan repayment program
gymnasieskola vasteras
vanillasushi recommendations
hjarnforskare
universitet antagning datum

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

2015-08-25 Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. rättigheter och mjligheter eller social hållbarhet. Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller Ett intersektionellt synsätt kan få oss att förstå att människor uppfattas annorlunda och agerar olika beroende på i vilket sammanhang de befinner sig i. Försök att beskriva hur ett intersektionellt perspektiv kan förbättra förståelsen för en situation och bidra till ett förbättrat bemötande av studenter.