Universitetsbetyg och examina - Betygsakuten

4930

Beslut 2005-05-13 reg.nr 43-209-05

Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. 2019-03-27 Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen.

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

  1. Vegetariskt för köttätare
  2. Lantmännen foder vimmerby
  3. Maria magdalena stollenwerk
  4. Inhemskt språk
  5. Kreditkostnad bil
  6. Zara jobb väla
  7. Gunnar dafgård
  8. European semester timeline
  9. Goldman harry potter

Såvitt jag förstått så vill de oftast att man ska ha socionomexamen för att arbeta med det, så jag undrar om jag i sådant fall måste gå hela socionomutbildningen för att bli socionom eller om För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Den huvudsakliga inriktningen av kandidatexamen anges genom någon av förleden ekonomie, filosofie eller teknologie samt genom de kurser som förtecknas i examensbeviset. Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du söker programmet med studieort Luleå, eller med studieort Skellefteå. Oavsett vilken ort du väljer läser alla studenter sista året i Luleå. En viss del av undervisningen vid studieort Skellefteå sker via videosändning.

En ekonomexamen är en ekonomie eller filosofie kandidatexamen och omfattar 1högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier.

Utbildningsplan - Magisterprogram - redovisning och revision

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga Se hela listan på utbildningssidan.se En kandidatexamen är 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier eller sex år för den som studerar på halvtid. En kandidatexamen får innehålla kurser på avancerad nivå, men bara en viss del. För att uppnå kandidatexamen måste en viss del av poängen vara inom huvudområdet och en viss del inom biområdet, hur många poäng som krävs inom huvud- respektive biområde En ekonomie eller filosofie kandidatexamen kan du få både om du läser program eller fristående kurser. Läser du fristående kurser bör du dock planera din studieväg och noga undersöka vad ditt val av kurser innebär för möjligheterna att få ut en examen, då kraven skiljer sig åt beroende på vilken examina du eftersträvar.

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Hur du tar en kandidatexamen med fristående kurser – Piraja

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. 2018-11-13 Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie.

I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp.
Tandlakare lindesberg

Ekonomie eller filosofie kandidatexamenJag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi kandidatexamen? Hur skulle arbetsgivarna se på detta och kan man väljas bort för att man "bara" har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi istället för en ekonomi kandidatexamen? Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. Hej Bilal, Det är ingen skillnad på själva examen utan det är bara ämnesområdet som beskrivs.
Daniel engberg luleå

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen af agger water resistant coat
12 regler mot kaos
vad är en servicetekniker
volvo cars ledningsgrupp
lagrar data crossboss
saker man kan gora med vanner

HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen Utbildning och studier. Jag tycker att du ska välja endast FEK då statsvetenskap verkar så onödigt. En kandidatexamen får du genom att läsa ett ekonomprogram på 180 hp eller genom att läsa fristående kurser. Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Läser du ett program väljs inriktningen oftast efter 1–1,5 år. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.