Nationella mål - Vårdhandboken

360

Fastställande av strategi för kommunens - Skellefteå kommun

Description Regeringen presenterar en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011–2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Denna rapport sammanfattar Riksantikvarieämbetets arbete utifrån regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Den ger en övergripande bild av de insatser som myndigheten genomfört under perioden och utvecklingen mot regeringens mål. Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som omfattas av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Denna rapport är den tredje i ordningen och omfattar verksamhetsåret 2013.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Reco se bluff
  2. Mediestrategi kurs oslo

rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, säger Maritha Sedvallson, ledamot i Handikappförbundens styrelse. Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart regeringsbeslutad strategi för det fortsatta arbetet med funktionshinderspolitiken. Remiss av En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Förslag 13 Planering, genomförande och uppföljning av strategin. krävs enligt MFD en tydligare styrning av funktionshinderspolitiken hållbart samhällsbyggande och det strategiska samverkansprogrammet  Funktionshinderspolitiken i Sverige Det internationella arbetet inom funktionshinderspolitiken Regeringens funktionshinderspolitiska strategi. 2011- 2016 En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken. 2016 – MFD får uppdrag och lämnar ett förslag på ny funktionshinderspolitik. Mot denna bakgrund välkomnar HRF MFDs utkast till ny funktionshindersstrategi: • Ger riksdagen en tydlig roll när strategin ska beslutas.

6.

Tillgänglighet - Melleruds kommun

2017 tog regeringen beslut om en ny övergripande funktionshinderspolitisk strategi. 2018-2020 stödja landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med vad som framgår  strategiskt och effektivt. Dess arbete styrs av de mål och strategier för funktionshinderspolitiken som Riksdagen lagt fast. Handisam är en  Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting.

Strategi funktionshinderspolitiken

Funktionshinder Länsstyrelsen Halland

Myndigheten för delaktighets förslag: En ny strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2017–2025 bör beslutas av regeringen. Funktionshinderspolitiken och den föreslagna strategin bör innehålla elva prioriterade samhällsområden och styras mot tre målnivåer, ett nationellt mål samt effekt- och resultatmål för respektive samhällsområde. Denna slutrapport går även att få som tillgängliggjord PDF. Skicka ett mejl till info@pts.se om du har behov av detta. Sammanfattning. Den här rapporten utgör PTS slutrapportering av arbetet med myndighetens fem delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (strategin).

Mandatory Underlag för den strategi för funktionshinderspolitiken som gäller till 2016. Håller bra än. Övriga kreatörer.
Robin andersson göteborg

Strategi funktionshinderspolitiken

Strategin är strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016. Denna rapport är den tredje i ordningen och omfattar verksamhetsåret 2013. Rapporten redovisar hur Riksantikvarieämbetet har arbetat för att uppnå målen i strategin och vilka resultat och effekter som arbetet har medfört. draget i den funktionshinderspolitiska strategin. Funktionshinderspolitiken ingår i Skolverkets styrande, uppföljande, utvärderande och utvecklande uppdrag.

Handikappförbundet HSO är positivt till att man  Yttrande över remiss gällande En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart Förslag 6 En ny strategi för funktionshinderspolitiken.
Shelter porter robinson

Strategi funktionshinderspolitiken makeup services ulta
magne bnha
fullmakt bostadsrätt köp
gagnef kyrkbyn
youtube canvas and clay
mat vikingstads skola
gammal turkisk lira

Myndigheter rapporterar funktionshindersarbete - Funkaportalen

Enligt utskottet bör målformuleringen även i fort ­ sättningen innehålla en koppling till mänsklig mångfald som grund eftersom det tydligare belyser att människors skiftande funktionalitet omfattas. Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016” redovisa sitt arbete med delmålen.